Wynagrodzenie młodocianych III - V/2020

 

III - V/2020

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 259,93 311,91 363,90
netto 224,29 269,15 314,00

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 207,94

                                                                               netto 179,44

 

XII/2019 - II/2020

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 246,58 295,90 345,21
netto 212,77 255,33 297,88

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 197,26

                                                                               netto 170,22

 

ŚWIADCZENIA URLOPOWE
NA 2020 R.

 

- pracownik (cały etat)     1.550,26 zł

- pracownik (1/2 etatu)        775,13 zł

- pracownik zatrudniony w warunkach uciążliwych     2.067,01 zł

- uczniowie                            

I          206,70

II         248,04

III        289,38

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RZEMIEŚLNIKÓW 3.136,20 zł
W ROKU 2020 r.

 

 

Ubezpieczenia społeczne:

  • Emerytalne             19,52%            -           612,19
  • Rentowe                 8,00%             -            250,90
  • Chorobowe              2,45%             -             76,84
  • Fundusz pracy        2,45%             -              76,84

 

Wypadkowe do 9 pracowników:

 

1,67%           -            52,37

 

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego rzemieślników
w 2020 r. wynosi  4.026,01 zł

 

  • Ubezpieczenie zdrowotne                 9,00%   -       362,34