Wynagrodzenie młodocianych III - V/2022

 

III - V/2022

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 299,75 359,71 419,66
netto 258,65 310,39 362,13

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 239,80                                                                                               netto 206,92

 

XII/2021 - II/2022

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 282,87 339,44 396,01
netto 244,09 292,90

341,72

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 226,29                                                                                               netto 195,27

 

ŚWIADCZENIA URLOPOWE
NA 2022 R.

 

- pracownik (cały etat)     1.662,97 zł

- pracownik (1/2 etatu)        831,49 zł

- pracownik zatrudniony w warunkach uciążliwych (cały etat)     2.217,29 zł

- uczniowie                            

I          221,73

II         266,07

III        310,42

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RZEMIEŚLNIKÓW 3.553,20 zł
W ROKU 2022 r.

 

 

Ubezpieczenia społeczne:

  • Emerytalne             19,52%            -           693,58
  • Rentowe                 8,00%             -            284,26
  • Chorobowe              2,45%             -             87,05
  • Fundusz pracy        2,45%             -              87,05

 

Wypadkowe do 9 pracowników:

 

1,67%           -            59,34

 

 

Od 2022 roku składki zdrowotnej nie odlicza się od podatku. Wysokość oraz sposób jej naliczania zależy od formy opodatkowania podatkiem dochodowym według której rozlicza się przedsiębiorca. Składka zdrowotna przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub kartą podatkową wynosi miesięcznie:

  • skala podatkowa – 9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł.,
  • podatek liniowy – 4,9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł.,
  • karta podatkowa – 270,90 zł.