Wynagrodzenie młodocianych IX - XI/2020

 

IX - XI/2020

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 251,22 301,47 351,71
netto 216,78 260,14 303,48

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 200,98                                                                                                         netto 173,43

 

VI - VIII/2020

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 266,57 319,89 373,20
netto 230,02 276,03 322,04

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 213,26

                                                                              netto 184,03

 

ŚWIADCZENIA URLOPOWE
NA 2020 R.

 

- pracownik (cały etat)     1.550,26 zł

- pracownik (1/2 etatu)        775,13 zł

- pracownik zatrudniony w warunkach uciążliwych     2.067,01 zł

- uczniowie                            

I          206,70

II         248,04

III        289,38

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RZEMIEŚLNIKÓW 3.136,20 zł
W ROKU 2020 r.

 

 

Ubezpieczenia społeczne:

  • Emerytalne             19,52%            -           612,19
  • Rentowe                 8,00%             -            250,90
  • Chorobowe              2,45%             -             76,84
  • Fundusz pracy        2,45%             -              76,84

 

Wypadkowe do 9 pracowników:

 

1,67%           -            52,37

 

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego rzemieślników
w 2020 r. wynosi  4.026,01 zł

 

  • Ubezpieczenie zdrowotne                 9,00%   -       362,34