Wynagrodzenie młodocianych VI - VIII/2021

 

VI - VIII/2021

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 284,08 340,89 397,71
netto 245,13 294,16 343,18

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 227,26                                                                                               netto 196,10

 

III - V/2021

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 272,90 327,48 382,06
netto 235,48 282,59 329,68

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 218,32

                                                                       netto 188,39

 

ŚWIADCZENIA URLOPOWE
NA 2021 R.

 

- pracownik (cały etat)     1.550,26 zł

- pracownik (1/2 etatu)        775,13 zł

- pracownik zatrudniony w warunkach uciążliwych     2.067,01 zł

- uczniowie                            

I          206,70

II         248,04

III        289,38

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RZEMIEŚLNIKÓW 3.155,40 zł
W ROKU 2021 r.

 

 

Ubezpieczenia społeczne:

  • Emerytalne             19,52%            -           615,93
  • Rentowe                 8,00%             -            252,43
  • Chorobowe              2,45%             -             77,31
  • Fundusz pracy        2,45%             -              77,31

 

Wypadkowe do 9 pracowników:

 

1,67%           -            52,70

 

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego rzemieślników
w 2021 r. wynosi  4.242,38 zł

 

  • Ubezpieczenie zdrowotne                 9,00%   -       381,81