\"Wielkopolskim Mistrz i Czeladnik\" - Konkurs

Aktualności

  • Dodano: 2021-07-01

\"Wielkopolskim Mistrz i Czeladnik\" - Konkurs


Zachęcamy do udziału w konkursie

Celem Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik ........ roku” przeprowadzonego w danym roku kalendarzowym jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu, w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

 

 

Termin nadsyłania kandydatów do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu upływa 14.08.2021 r.

 

Regulamin Konkursu


Najnowsze informacje

Powrót młodocianych pracowników do zajęć praktycznych

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu...

Czytaj więcej

III klasy wracaja na praktykę

Od 19.04.2021 uczniowie klas III wracają na zajęcia praktyczne u pracodawców.

Czytaj więcej

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przedłużone

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przez młodocianych przedłużone do 18.04.

Czytaj więcej