Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych

 

ul. Wojska Polskiego 26

63 – 900 Rawicz

(wejście do budynku od ulicy Kopernika)

 

tel. (065) 545 21 85

fax (065) 546 46 37

 

adres poczty elektronicznej – rawiczcech@wp.pl

 

Biuro czynne jest w godzinach 7.30 - 14.30