Struktura Cechu

 

Zarząd:

 

Starszy Cechu – Piotr Kortylewski

Podstarszy Cechu – Tadeusz Szczepaniak

Podstarszy Cechu - Fabian Małecki

Sekretarz – Maciej Formanowicz

Skarbnik – Wiesława Nowakowska

Członkowie Zarządu:

Piotr Kozłowski

Bogdan Nawrot

Rafał Śledzianowski

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący – Krzysztof Kośmider

Członkowie:

Piotr Jackowski

Janusz Suchanecki

 

 

Sąd Cechowy:

 

Przewodniczący – Elżbieta Malak

Członkowie:

Lech Mikołajczyk

Piotr Kowalski

 

 

Biuro Cechu:

 

Leszek Stoiński – Kierownik Biura / specjalista ds. bhp i ppoż.

Małgorzata Urbanowicz – pracownik administracyjno – biurowy

Anna Sarbinowska – specjalista ds. pracowników młodocianych

Renata Stelmaszczyk – specjalista ds. pracowników młodocianych