Struktura Cechu

 

Zarząd:

 

Starszy Cechu – Fabian Małecki

Podstarszy Cechu - Rafał Śledzianowski

Sekretarz – Maciej Formanowicz

Skarbnik – Wiesława Nowakowska

Członkowie Zarządu:

Karol Karkosz

Bogdan Nawrot

Mariusz Rataj

Wojciech Lisiak

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący – Piotr Jackowski

Członkowie:

Wiesław Chudy

Robert Kowalski

 

 

Sąd Cechowy:

 

Przewodniczący – Elżbieta Malak

Członkowie:

Lech Mikołajczyk

Sławomir Zygmunt

 

 

Biuro Cechu:

 

Anna Sarbinowska – Kierownik Biura

Renata Stelmaszczyk – specjalista ds. pracowników młodocianych