Jubileusz 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu

Dnia 25.01.2013 r. w restauracji Brylant w Rawiczu odbyła się uroczystość obchodów 60 - lecia powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu.

Otwarcia spotkania dokonał Starszy Cechu Pan Jan Sierpowski dziękując za przyjęcie zaproszenia i witając przybyłych gości, m.in. Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Pana Eugeniusza Stankiewicza, Dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Pana Tomasza Wikę, Pełnomocnika Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Panią Monikę Lewandowską, Starostę Powiatu Rawickiego Pana Zygmunta Wolnego, Burmistrza Miasta i Gminy Rawicz Pana Tadeusza Pawłowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Pana Zbigniewa Koszarka, Burmistrza Miasta i Gminy Miejska Górka Pana Karola Skrzypczaka, Burmistrza Miasta i Gminy Bojanowo Pana Józefa Zutera, Wójta Gminy Pakosław Pana Kazimierza Chudego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu Pana Kazimierza Maciaszka, Honorowego Starszego Cechu Pana Konrada Miśkowiaka, Dyrektorów Zespołów Szkół Pana Krzysztofa Kazunia, Panią Jolantę Hryniowską, Panią Hannę Nowak, Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu Inspektora Krzysztofa Nowaka, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Brygadiera Sławomira Rojdę, Starszyznę Cechową z Gostynia, Góry, Kościana, Leszna, Śmigla, Wschowy oraz rzemieślników, budowniczych i wieloletnich członków rawickiego Cechu.

Następnie Pan Jan Sierpowski wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz przyjął gratulacje i życzenia od uczestników uroczystości.

Za długoletnią przynależność do Cechu oraz za wysiłek włożony w budowanie i rozwój rzemiosła ziemi rawickiej, a także kultywowanie i promocję nauki zawodu w rzemiośle Zarząd Cechu wyróżnił Dyplomem Jubileuszu 60 – lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu następujące osoby:

Pana    Wacława Ciesielskiego

Pana    Edwarda Dworeckiego

Pana    Józefa Dymkiewicza

Pana    Henryka Kowalskiego

Panią   Krystynę Lewandowską

Pana    Piotra Mądrego

Pana    Konrada Miśkowiaka

Pana    Stanisława Nowaka

Pana    Zygmunta Pudliszaka

Pana    Czesława Sierakowskiego

Pana    Hieronima Spychalskiego

Pana    Franciszka Szymkowiaka

Pana    Jana Turbańskiego

 

Po zakończeniu tej części obchodów uroczystości nastąpiło spotkanie koleżeńskie.