Jubileusz 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu