Spotkania środowiskowe w Gminach Miejska Górka i Pakosław

W dniu 06.11.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz w dniu 13.11.2012 r. w Urzędzie Gminy w Pakosławiu odbyły się spotkania środowiskowe z rzemieślnikami danych Gmin. W spotkaniach udział wzięli również Burmistrz Gminy Miejska Górka Pan Karol Skrzypczak oraz Wójt Pakosławia Pan Kazimierz Chudy.