Spotkania środowiskowe w Gminie Bojanowo i Jutrosin

W dniu 18.10.2012 r. w Bojanowie oraz dnia 25.10.2012 r. w Jutrosinie, odbyły się coroczne spotkania środowiskowe i rejestracyjne. W spotkaniu wzięli udział rzemieślnicy poszczególnych gmin i przedstawiciele Cechu oraz Burmistrzowie Gmin.

Porządek spotkania:

  1. Informacja na temat dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych (zmiany wynikające z nowej treści art. 706 Ustawy o systemie oświaty) - Kierownik Biura Leszek Stoiński, Anna Sarbinowska
  2. Sprawy bieżące Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu

  • strona internetowa Cechu - Kierownik Biura Leszek Stoiński, Renata Stelmaszczyk
  • uroczystość 60 - rocznicy powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Rawiczu - Starszy Cechu Jan Sierpowski, Kierownik Biura Leszek Stoiński

     3.  Wolne głosy i wnioski

     4.  Zakończenie

 

Po wyczerpaniu punktów porządku spotkania, głos zabrali Burmistrzowie mówiąc o sprawach ich Gminy. Również zgromadzeni rzemieślnicy mieli okazję zapytać o interesujące ich sprawy.