Uroczyste podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

W miesiącu sierpniu, jak co roku, odbyło się podpisywanie umów o pracę z młodocianymi pracownikami. W podpisywaniu umów udział brali przyszli uczniowie, ich rodzice oraz pracodawcy. Otwarcia każdego ze spotkań dokonał Starszy Cechu Pan Jan Sierpowski, następnie Kierownik Biura Pan Leszek Stoiński omówił m.in. przepisy regulujące zatrudnianie pracowników młodocianych, kwestię badań lekarskich oraz szkoleń bhp.