Wynagrodzenie młodocianych III - V/2023

 

XII/2022 - II/2023

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 324,03 388,84 453,65
netto 279,60 335,53 391,46

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 259,23                                                                                               netto 223,69

 

XII/2022 - II/2023

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 324,03 388,84 453,65
netto 279,60 335,53 391,46

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 259,23                                                                                               netto 223,69

 

ŚWIADCZENIA URLOPOWE
NA 2023 R.

 

- pracownik (cały etat)     1.662,97 zł

- pracownik (1/2 etatu)        831,49 zł

- pracownik zatrudniony w warunkach uciążliwych (cały etat)     2.217,29 zł

- uczniowie                            

I          221,73

II         266,07

III        310,42

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RZEMIEŚLNIKÓW 4.161,00
W ROKU 2023 r.

 

 

Ubezpieczenia społeczne:

  • Emerytalne             19,52%            -           812,23
  • Rentowe                 8,00%             -            332,88
  • Chorobowe              2,45%             -           101,94
  • Fundusz pracy        2,45%             -            101,94

 

Wypadkowe do 9 pracowników:

 

1,67%           -            69,49