Wynagrodzenie młodocianych III - V/2024

 

III - V/2024

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 603,23 678,63 754,04
netto 520,52 585,59 650,67

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 527,83                                                                                               netto 455,46

 

XII/2023 - II/2024

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 575,60 647,55 719,50
netto 496,69 558,78 620,86

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 503,65                                                                                               netto 434,60

 

ŚWIADCZENIA URLOPOWE
NA 2024 R.

 

- pracownik (cały etat)     2.417,14 zł

- pracownik (1/2 etatu)     1.208,57 zł

- pracownik zatrudniony w warunkach uciążliwych (cały etat)     3.222,86 zł

- uczniowie                            

I          322,29

II         386,74

III        451,20

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RZEMIEŚLNIKÓW 4.694,40 zł
W ROKU 2024 r.

 

 

Ubezpieczenia społeczne:

  • Emerytalne             19,52%            -           916,35
  • Rentowe                 8,00%             -            375,55
  • Chorobowe              2,45%             -           115,01
  • Fundusz pracy        2,45%             -            115,01

 

Wypadkowe do 9 pracowników:

 

1,67%           -            78,39