Wynagrodzenie młodocianych IX - XI/2022

 

IX - XI/2022

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 307,81 369,38 430,94
netto 265,61 318,74 371,86

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 246,25                                                                                               netto 212,50

 

VI - VIII/2022

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 311,76 374,11 436,47
netto 269,01 322,82 376,63

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 249,41                                                                                               netto 215,22

 

ŚWIADCZENIA URLOPOWE
NA 2022 R.

 

- pracownik (cały etat)     1.662,97 zł

- pracownik (1/2 etatu)        831,49 zł

- pracownik zatrudniony w warunkach uciążliwych (cały etat)     2.217,29 zł

- uczniowie                            

I          221,73

II         266,07

III        310,42

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RZEMIEŚLNIKÓW 3.553,20 zł
W ROKU 2022 r.

 

 

Ubezpieczenia społeczne:

  • Emerytalne             19,52%            -           693,58
  • Rentowe                 8,00%             -            284,26
  • Chorobowe              2,45%             -             87,05
  • Fundusz pracy        2,45%             -              87,05

 

Wypadkowe do 9 pracowników:

 

1,67%           -            59,34

 

 

Od 2022 roku składki zdrowotnej nie odlicza się od podatku. Wysokość oraz sposób jej naliczania zależy od formy opodatkowania podatkiem dochodowym według której rozlicza się przedsiębiorca. Składka zdrowotna przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub kartą podatkową wynosi miesięcznie:

  • skala podatkowa – 9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł.,
  • podatek liniowy – 4,9% dochodu, nie mniej niż 270,90 zł.,
  • karta podatkowa – 270,90 zł.