Wynagrodzenie młodocianych XII/2023 - II/2024

 

XII/2023 - II/2024

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 575,60 647,55 719,50
netto 496,69 558,78 620,86

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 503,65                                                                                               netto 434,60

 

IX - XI/2023

 

Kwota I rok II rok III rok
brutto 560,46 630,52 700,58
netto 483,62 544,07 604,53

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy - brutto 490,40                                                                                               netto 423,17

 

ŚWIADCZENIA URLOPOWE
NA 2023 R.

 

- pracownik (cały etat)     1.662,97 zł

- pracownik (1/2 etatu)        831,49 zł

- pracownik zatrudniony w warunkach uciążliwych (cały etat)     2.217,29 zł

- uczniowie                            

I          221,73

II         266,07

III        310,42

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RZEMIEŚLNIKÓW 4.161,00
W ROKU 2023 r.

 

 

Ubezpieczenia społeczne:

  • Emerytalne             19,52%            -           812,23
  • Rentowe                 8,00%             -            332,88
  • Chorobowe              2,45%             -           101,94
  • Fundusz pracy        2,45%             -            101,94

 

Wypadkowe do 9 pracowników:

 

1,67%           -            69,49