Aktualne zasady przemieszczania małoletnich poniżej 16 roku życia

Aktualności

  • Dodano: 2020-12-28

Aktualne zasady przemieszczania małoletnich poniżej 16 roku życia


Etap odpowiedzialności, który rozpoczął się 28 listopada, zostaje przedłużony do 17 stycznia. Dziś na stronie www.gov.pl pojawiły się nowe zasady dotyczące przemieszczania się małoletnich, korzystniejsze dla młodocianych pracowników realizujących naukę zawodu u pracodawcy - rzemieślnika.

Poniżej zamieszczam najistotniejszy fragment znajdujący się na stronie:

Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Wyjątki:

  • dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej,
  • dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
  • w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania,
  • przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego,
  • przemieszczanie się w ramach półkolonii,
  • weekendy.

Obowiązuje do: 17 stycznia 2021 r.

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z pełnym tekstem aktualnych zasad i obostrzeń, który można przeczytać poniżej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


Źródło: WIR Poznań

 


Najnowsze informacje

Powrót młodocianych pracowników do zajęć praktycznych

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu...

Czytaj więcej

III klasy wracaja na praktykę

Od 19.04.2021 uczniowie klas III wracają na zajęcia praktyczne u pracodawców.

Czytaj więcej

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przedłużone

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przez młodocianych przedłużone do 18.04.

Czytaj więcej

MŁODOCIANI ZWOLNIENI ZE ŚWIADCZENIA PRACY

Do 11 kwietnia młodociani pracownicy branżowych szkół I stopnia zwolnieni z praktycznej nauki zawodu

Czytaj więcej