E-learningowe kursy dla uczniów

Aktualności

 • Dodano: 2022-05-23

E-learningowe kursy dla uczniów


Cech Rzemiosł Różnych w Rawiczu we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Politechniką Poznańską bierze udział w projekcie “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS).

W ramach projektu “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) uczniowie i uczennice kształcący się w zawodzie stolarz oraz mechanik pojazdów samochodowych  będą mieli możliwość skorzystać z e-learningowych kursów przygotowujących do egzaminów czeladniczych.

Mają one na celu doskonalenie umiejętności oraz wsparcie w zakresie lepszego przygotowania do egzaminów czeladniczych młodocianych pracowników, którzy realizują naukę zawodu u pracodawców – rzemieślników zrzeszonych we współpracujących Cechach.

W ramach obu kursów zostało przygotowanych po 10 oddzielnych bloków tematycznych odpowiadających tematom egzaminacyjnym obowiązującym na części ustnej i pisemnej egzaminu czeladniczego w obu zawodach. W każdym bloku przedstawione są w interaktywny sposób najważniejsze informacje obejmujące dany temat egzaminacyjny. Do ich prezentacji zastosowano dynamiczne plansze, filmy, quizy, pytania kontrolne. Dodatkowo opracowanych jest 630 pytań testowych, które umożliwiają na bieżąco sprawdzanie wiedzy. Materiały zostały opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.  

Lista dostępnych tematów w kursach:

 1. Dokumentacja działalności gospodarczej.

 2. Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

 3. Podstawowe przepisy prawa pracy.

 4. Rachunkowość zawodowa.

 5. Rysunek zawodowy.

 6. Technologia.

 7. Maszynoznawstwo.

 8. Materiałoznawstwo.

 9. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – część ogólna i specjalistyczna.

 10. Podstawowe zasady ochrony środowiska – ogólna część i specjalistyczna.

Więcej informacji na temat kursów e-learningowych można znaleźć na poniższej stronie: https://zawodowcy.org/kursy-dla-cechow-rzemiosl/

 

Ulotka stolarz

Ulotka mechanik pojazdów samochodowych

 

 

Źródło:

WIR Poznań

 


Najnowsze informacje

Wyższe stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Konieczność odprowadzania od części podwyższonych wynagrodzeń składki zdrowotnej

Czytaj więcej

Uwaga Uczniowie! Od 11 do 22.09. odbiór świadectw czeladniczych

Jeśli zdałeś egzamin możesz już odebrać świadectwo!

Czytaj więcej

Kurs pedagogiczny zapraszamy

Ruszyły zapisy na kolejną edycję kursu

Czytaj więcej