Szkolenia dla pracowników Cechów w projekcie

Aktualności

  • Dodano: 2022-07-06

Szkolenia dla pracowników Cechów w projekcie


Szkolenia dla pracowników Cechów w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

WIR w Poznaniu informuje, iż 15 czerwca br. odbyło się pierwsze z cyklu trzech szkoleń dla przedstawicieli Cechów Rzemiosł.
Spotkanie prowadzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Politechniki Poznańskiej w ramach projektu ,,Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. W trakcie spotkania po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano materiały dydaktyczne na platformie e-laerningowej system.zawodowcy.org oraz kursy w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych.
W ramach szkolenia zrealizowano następujące tematy:
Prezentacja struktury, tematów i wartości merytorycznej kursów:

  • Podstawowe informacje dotyczące system.zawodowcy.org zwłaszcza platformy e-learningowej;
  • Przedstawienie struktury i zasobów platformy;
  • Prezentacja materiałów merytorycznych dla zawodu stolarz;
  • Prezentacja materiałów merytorycznych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.     

Prezentacja aspektów technicznych dostępu do platformy i kursów dla cechów rzemiosła:

  • Zakładanie konta opiekuna / nauczyciela / przedstawiciela cechów;Dostęp do kluczy dostępu umożliwiających uczniom i uczennicom korzystanie z materiałów
  • dydaktycznych w zawodach stolarz i mechanik pojazdów samochodowych;
  • Generowanie statystyk – monitorowanie postępu prac uczniów i uczennic.

Samodzielne zapoznanie się z kursami:

  • Funkcjonalności platformy wspomagających proces szkolenia uczniów:
  • ocenianie testów,
  • ocenianie zasobów aktywizujących w prezentacji,
  • checkbox w kursie,
  • raporty platformy,
  • bloki przedstawiające aktywność ucznia na platformie.

Omówienie zasad szkolenia uczniów z zakresu kursów w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:

  • Omówienie wytycznych dotyczących szkolenia;
  • Charakterystyka procesu przeprowadzania szkoleń;
  • Zadania opiekunów uczniów/uczennic podczas przeprowadzania szkoleń;
  • Harmonogram realizacji szkoleń.

Już od września uczniowie kształcący się w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych w Cechach, które podpisały porozumienie o współpracy w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” będą mogli skorzystać z materiałów w ramach „Szkolenia dla uczniów i uczennic z wykorzystania materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie, obejmujących zawody, których nauka odbywa się w rzemiośle”.
Zachęcamy do korzystania z materiałów, które umożliwiają lepsze przygotowanie do egzaminów czeladniczych w obu zawodach.  
Więcej informacji na temat kursów e-learningowych można znaleźć na poniższej stronie: https://zawodowcy.org/kursy-dla-cechow-rzemiosl/
•    Ulotka stolarz
•    Ulotka mechanik pojazdów samochodowych

 

Źródło: WIR Poznań


Najnowsze informacje

Nowe zasady egzaminowania

Procedury egzaminacyjne od 1 marca 2023 r.

Czytaj więcej

Materiały wspomagające naukę zawodu w rzemiośle

Poradnik dla mistrzów szkolących i broszura dla uczniów

Czytaj więcej

Ogólnodostępne e-learningowe kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu z wielką radością informuje, iż na platformie edukacyjnej...

Czytaj więcej

Dyżur w Inspektoracie ZUS w Lesznie

Zakładanie profili na PUE - sobotni dyżur w Inspektoracie ZUS w Lesznie

Czytaj więcej