Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Cechu

Aktualności

  • Dodano: 2022-06-10

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Cechu


06 czerwca odbyło się w Cechu Walne Zgromadzenie Delegatów

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Starszy Cechu Piotr Kortylewski witając wszystkich przybyłych, w tym Pełnomocnika Izby Rzemieślniczej Panią Monikę Lewandowską.

Spotkanie poprowadził jako Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Wiesław Chudy.

Podczas Zgromadzenia Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński przedstawili swoje sprawozdania za rok 2021. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Rafał Śledzianowski zaproponował projekty uchwał, które po głosowaniu jawnym zostały przyjęte jednogłośnie przez Delegatów.

Najważniejszym punktem Walnego Zgromadzenia był wybór nowych składów Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wybory przeprowadziła Komisja Mandatowo - Skrutacyjna. Każdy z Delegatów otrzymał kartę do głosowania, najpierw głosowano nad wyborem Starszego Cechu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, a w drugiej kolejności nad wyborem składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Po zebraniu od Delegatów kart do głosowania Przewodniczący Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Jacek Pietrzak odczytał protokoły z wyborów.

Starszym Cechu został wybrany Piotr Kortylewski, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Piotr Jackowski, Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego Elżbieta Malak. Do Zarządu zostali wybrani: Maciej Formanowicz, Karol Karkosz, Fabian Małecki, Bogdan Nawrot, Wiesława Nowakowska, Mariusz Rataj, Rafał Śledzianowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Wiesław Chudy, Robert Kowalski. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Lech Mikołajczyk, Sławomir Zygmunt. Gratulujemy wszystkim wyboru.

Jednym z punktów zebrania było wręczenie wyróżnień rzemieślniczych:

ZŁOTA   ODZNAKA „ZA ZASŁUGI W ROZWOJU RZEMIOSŁA WIELKOPOLSKIEGO”:

  1. Grzywaczewski Mirosław

HONOROWA ODZNAKA RZEMIOSŁA

  1. Karkosz Karol

  2. Kowalski Karol

SREBRNY  MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO „ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁA POLSKIEGO”

 1. Suchanecki Janusz

 

ZŁOTY  MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO „ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁA POLSKIEGO”

  1. Kośmider Krzysztof

PLATYNOWY  MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO „ZA ZASŁUGI DLA RZEMIOSŁA POLSKIEGO”

 1. Kowalski Robert

  1. Nawrot Bogdan

Podziękowano również za dotychczasową pracę w Zarządzie Tadeuszowi Szczepaniakowi oraz za pracę w Komisji Rewizyjnej Krzysztofowi Kośmidrowi. Panowi postanowili nie kandydować ponownie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Starszy podziękował im za współpracę, poświęcenie i zaangażowanie w rozwój Cechu i rzemiosła oraz życzył zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów w życiu prywatnym.

Na koniec zebrania głos zabrała Pełnomocnik WIR Pani Monika Lewandowska, pogratulowała wybranym, podziękowała za dotychczasową współpracę. Podziękowała również rzemieślnikom pracującym w komisjach egzaminacyjnych. Poinformowała o powołaniu w Lesznie  komisji w zawodzie elektryk. Wstępnie podsumowała tegoroczną sesję egzaminacyjną.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Wiesław Chudy podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. Pożegnał się tradycyjnym powiedzeniem "Cześć Rzemiosłu".

 

 

 

Galeria

Najnowsze informacje

Nowe zasady egzaminowania

Procedury egzaminacyjne od 1 marca 2023 r.

Czytaj więcej

Materiały wspomagające naukę zawodu w rzemiośle

Poradnik dla mistrzów szkolących i broszura dla uczniów

Czytaj więcej

Ogólnodostępne e-learningowe kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu z wielką radością informuje, iż na platformie edukacyjnej...

Czytaj więcej

Dyżur w Inspektoracie ZUS w Lesznie

Zakładanie profili na PUE - sobotni dyżur w Inspektoracie ZUS w Lesznie

Czytaj więcej